Sodemark - §3 dispensation til åbning af rørlagt vandløb Bøgebirkerenden

Der er givet dispensation for naturbeskyttelselovens §3 til åbning af det rørlagte vandløb Bøgebirkerenden. Klagefristen er d. 30. juni 2017

§3 dispensation for åbning af Bøgebirkerenden