Tilladelse til regulering at Ammendrup Å ved Skovgårdsvej 23, Helsinge

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed giver hermed tilladelse til omlægningen af Ammendrup Å st.1650 - st.1780, ved Skovgårdsvej 23, Helsinge.

AFM, rådgivende ingeniører A/S, har på vejene af ejer Ejendomsaktieselskabet Skovgårsvej, ansøgt om reguleringen af Ammendrup å st. 1650 -1780. Reguleringen af Ammendrup Å er foranlediget af, at der på grunden og hen over det nuværende tracé planlægges udført en dagligvarebutik iht. gældende lokalplan.

Se tilladelse her.

Se ansøgning og kort her