VIllingerød - Afgørelse - Tilladelse - Vandløbsloven

Tilladelse til udskiftning af rørbro på Gurre Å Klagefrist 14. juli 2017

Se tilladelse her