Endelig vedtagelse af Lokalplan 315.20 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje og kommuneplantillæg 14

Gribskov Kommunes Byråd har endeligt vedtaget "Lokalplan 315.20 for plejecenter og boliger ved Bavne Ager i Gilleleje" og "Kommuneplantillæg nr. 14" den 30. oktober 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 31. oktober 2017. Klagefristen er den 28. november 2017.

Lokalplan 315.20 for plejecenter og seniorboliger ved Bavne Ager i Gilleleje

Tillæg nr. 14 til kommuneplan 2013-25

Vurdering af indsigelser og bemærkninger fra høringsperioden