Endelig vedtagelse af Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge og kommuneplantillæg 13

Gribskov Kommunes Byråd har endeligt vedtaget "Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge" og "Kommuneplantillæg nr. 13" den 30. oktober 2017. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 2. november 2017. Der er fire ugers klagefrist for denne afgørelse.

Lokalplan 517.01 for kolonihaver i Nejlinge

Tillæg nr. 13 til kommuneplan 2013-25

Politisk behandling af lokalplan og kommuneplantillæg