Tilladelse til indvinding af overfladevand - Pøle Å ved udløb til Arresø

Gribskov Kommune har givet tilladelse til indvinding af overfladevand til markvanding. Indvindingen finder sted i Pøle Å ved udløbet af Arresø. Klagefristen er d. 27. sep. 2018

Tilladelse