Tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Helsinge Vandværk

Gribskov Kommune har givet tilladelse til midlertidig brug af UV-anlæg på Helsinge Vandværk. Klagefristen er d. 16. august 2018.

Tilladelse