Øllemose - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Valby, Øllemosevej 33: Landzonetilladelse til lade- og staldbygning. Klagefrist 8. maj 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag