Anisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kirkebjergvej 26, 3200 Helsinge: Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende maskinhal/stald. Klagefrist 23. juli 2018.

Se landzonetilladelse med bilag