Annisse - Afgørelse - Landzonetilladelse

Annisse, Rørmosevej 90: Landzonetilladelse til at indrette 4 boligenheder på 1.sal. Klagefrist 16. juli 2018

Se landzonetilladelsen med bilag