Blistrup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Blistrup, matr. nr. 14B Udsholt By. Landzonetilladelse til opførelse af to pavilloner. Klagefrist 23.07.2018.

Landzonetilladelse

Ansøgning og kort

Nabobemærkninger og ansøgers svar