Esrum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Esrum, Esrum Hovedgade 30: Landzonetilladelse til 3 boligenheder. Klagefrist 30. maj 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag