Esrumkloster - Afgørelse - Landzonetilladelse

Esrumkloster, ejd. Klostergade 12A: Landzonetilladelse til bålshelter på skovareal. Klagefrist 28. september 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag