Gilleleje - Afgørelse - Landzone

Gilleleje, Pårupvej 179 C: Afgørelse om at eksisterende skydebaneaktiviteter ikke kræver landzonetilladelse. Klagefrist 01. maj 2018.

Se afgørelsen med bilag