Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Mosevej 31: Landzonetilladelse til nyt enfamilieshus. Klagefrist 28. maj 2018.

Se landzonetilladelse med bilag