Græsted - Afgørelse - Landzonetilladelse

Græsted, Præstevejen 55: Lovliggørende landzonetilladelse til hestestald og mindre hestepension. Klagefrist 30. juli 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag