Haregab - Afgørelse - Landzonetilladelse

Haregab, Hjortevej 3b: Landzonetilladelse til helårsbolig. Klagefrist 07. maj 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag