Helsinge - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Fredgårdsvej 2: Lovliggørende landzonetilladelse til 2 boligenheder. Klagefrist 28. maj 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag