Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Helsinge, Ny Mårumvej 297: Landzonetilladelse til ridebane. Klagefrist 7. maj 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag