Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kagerup, Egedalen 10: Landzonetilladelse til opdeling af bolig i 2 boligenheder. Klagefrist 12. marts 2018

Se landzonetilladelsen med bilag