Kolsbæk - Afgørelse - Landzonetilladelse

Unnerupvej 1B, 3200 Helsinge: Landzonetilladelse til ny bolig i landzone. Klagefrist 14. juni 2018

Landzonetilladelse

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3