Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Mårum, Tinghusevej 13a-b: Landzonetilladelse til udstykning af eksisterende boligejendom. Klagefrist 23. juli 2018

Se landzonetilladelsen med bilag