Pårup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Pårup, Pårupvej 126: Landzonetilladelse til ydre ombygning af overflødige driftsbygninger. Klagefrist 03. april 2018.

Se landzoneafgørelsen med bilag