Tulstrup By - Afgørelse - Landzonetilladelse

Tulstrup By, Tulstrupvej 81: Landzonetilladelse til etablering af 300 m2 sø. Klagefrist 2. oktober 2018.

Se landzonetilladelsen med bilag