Vejby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Vejby ejd. 9L Ørby By, Vejby: Landzonetilladelse (lovliggørende) til forsamlingshus ved Ørby. Klagefrist 03.07.2018.

Askemosevejen 30 - Landzonetilladelse

Askemosevejen 30 - Bilag 1, 2 og 3