Gilleleje, Bavne Ager Vest – afgørelse – screening om miljøvurdering

Afgørelse om miljøvurdering af udvidelse af fjernvarmeforsyning til Bavne Ager Vest, Gilleleje. Klagefrist 13. juni 2018.

Anmeldelse

Screeningsskema

Afgørelse