Naturstyrrelsen Hvideportvej - tilladelse til nedsivning af renset spildevand fra vaskeplads

Klagefrist 27. september 2018

Tilladelse til nedsivning af renset spildevand fra vaskeplads