Villingebæk - Afgørelse - jordvarme

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om etablering af lodret jordvarme på Villingebæk Strandvej 502. Klagefristen er d. 26. marts 2018

Projektet  er VVM-screenet, og vurderet ikke at have væsentlig miljøpåvirkning, hvorfor der ikke er VVM-pligt. Denne afgørelse kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelse. Klagefristen er d. 26. marts 2018

Tilladelse

VVM-screening