Afgørelse - Græsted - dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø

Gribskov Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø på Breddam i Græsted. Klagefristen er d. 28. sep. 2018

Dispensation