Afgørelse om ikke vvm-pligt - Regulering af Tinkerup Å

Afgørelse om, at regulering af en strækning af Tinkerup Å ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Klagefrist 5. juli 2018.