Afgørelse - restaurering af Højbro Å

Klagefrist d. 28. juni 2018

Se afgørelsen her