Esrum - Afgørelse - dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Gribskov Kommune har givet dispensation (lovliggørelse) til opførsel af atelier og overdækket terrasse. Klagefristen er d. 6. april 2018.

Den lovliggørende dispensationen er givet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelse om
fortidsmindebeskyttelseslinje, idet bygningerne ligger indenfor 100 meter fra Esrum Kanal, der er et fredet fortidsminde.

Dispensation