Esrumkloster - Afgørelse - Dispensation fra søbeskyttelseslinjen, NBL § 16

Esrumkloster, ejd. Klostergade 12A: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 16, søbeskyttelseslinjen, til bålshelter nær Esrum Sø. Klagefrist 28. september 2018.

Se dispensationen