Godkendelse af anlæggelse af nyt rørlagt vandløb mellem Skielbæk-Ager og Langengen

Gribskov Kommune har godkendt anlæggelse af nyt rørlagt vandløb mellem Skielbæk-Ager og Langengen. Klagefrist 7. sep. 2018

Afgørelse

Bilag