Ramløse - Afgørelse - Naturbeskyttelseslovens § 18

Ramløse, Jernbæk Allé 9: Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af overdækket terrasse og carport. Klagefrist 30. august 2018.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen