Reguleringstilladelse til omlægning af Ammendrup å

Gribskov Kommunens vandløbsmyndighed har givet tilladelse til omlægningen af Ammendrup Å st.1578 - st.1603, ved Skovgårdsvej 25a, Helsinge. Klagefrist d. 7. sep. 2018

Tilladelse