Tilladelse til udskiftning af rørbro Pandehave å st 1228

Klagefrist er den 6. april 2018, forlænget 1 ugen på grund af påske.

Tilladelse til udskiftning af rørbro