Villingerød By - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18

Villingerød By, Rævebakken 18: Dispensation fra naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 18 (åbeskyttelseslinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen) til at opføre 58 m2 carport med udhus. Klagefrist 4. oktober 2018.

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen