Afgørelse efter kystbeskyttelsesloven

Lovliggørelse af 40 m betonmur og 125 m skråningsbeskyttelse ud for Carl Lendorfs Vej 9-13 i Gilleleje. klagefrist: 27. dec. 2019

Se afgørelsen her