Alme - Afgørelse - Landzonetilladelse

Alme, Smidstrupvej 74: Landzonetilladelse til at anvende gl. erhvervsbygning til udhus. Klagefrist 24.september 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag