Kagerup - Afgørelse - Landzonetilladelse

Kagerup, Kagerup Byvej 28: Landzonetilladelse til garage- og udhusbygning. Klagefrist 19. december 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag