Mårum - Afgørelse - Landzonetilladelse

Mårum, Ny Mårumvej 210A: Landzonetilladelse til Bed and Breakfast samt tidsbegrænset beboelse i erhvervslænge. Klagefrist 06. november 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag