Ramløse - Afgørelse - Landzonetilladelse

Ramløse, Hesselbjergvej 10: Landzonetilladelse til carport. Klagefrist 31. oktober 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag