Valby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Valby, Salekildevej 6: Landzonetilladelse til genopførelse af gård efter brand. Klagefrist 31. oktober 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag