Vejby - Afgørelse - Landzonetilladelse

Vejby, Møngevej 17: Landzonetilladelse til garage og drivhus. Klagefrist 24. september 2019.

Se landzonetilladelsen med bilag