Afgørelse - Dr. Mølle - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til terrasse mv.

Gribskov Kommune har givet dispensation fra fortidsbeskyttelseslinjen til terrasse mv. Klagefristen er d. 3. okt. 2019.

Dispensation