Afgørelse - Helsinge - dispensation fra naturbeskyttelsesloven til oprensning af mose

Gribskov Kommune har givet dispensation til oprensning af beskyttet mose. Klagefristen er d. 30. sep. 2019

Dispensation