Afgørelse - Tinkerup - dispensation til kloakering indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen

Gribskov Kommune har givet dispensation til kloakering af ejendom indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen. Klagefristen er d. 11. sep. 2019

Dispensation med klagevejledning