Ramløse - Afgørelse - Dispensation fra naturbeskyttelsesloven § 3

Gribskov Kommune har givet dispensation til bibeholdelse af udskiftet bådebro i Arresø. Klagefrist 21.10.2019

Se afgørelse med bilag