Afgørelse - Helsinge - nedlæggelse af offentligt vejareal, Gadekærvej

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om at nedlægge det offentlige vejareal, der er del af parkeringsareal ved Gadekærsvej og ikke udnyttet vejareal i Helsinge. Klagefristen er d. 19. dec. 2019

Afgørelse